emas@alumnesemad.cat

Enric Mas Hernandes

Audiovisual🎞🔊🎧

cicle mitjà d'assistència al producte gràfic interactiu

Disseny grafic✒

Català

Espanyol🇪🇸

Anglès

programació web💻